วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 17

วันพฤหัสบดี ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2553

วันนี้เป็นวันที่ตื่นเต้นมากเพราะว่าอาจารย์
ได้นัดสอบปลายภาคนอกตาราง
นัดตอนเวลา9.00น.ซักพักเพื่อนๆก็ทยอย
กันเข้ามาระหว่างนั้นอาจารย์ก็ได้พูดถึงแบบประเมิณ

ให้เอามาส่งใครที่ไม่ได้ส่งให้เขียนชื่อส่งอาจารย์
จากนั้นอาจารย์ก็เริ่มสอบปลายภาค
ในเวลา9.25น.มีข้อสอบประมาณ7ข้อ
เป็นข้อเขียนทั้งหมดวันนั้นบรรยากาศในห้องสอบ
เครียจมากต่างคนต่างทำข้อสอบ พอถึงเวลาที่อาจารย์
กำหดมส่งในเวลา10.25น.ก็ส่งใบข้องสอบให้อาจารย์

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 16

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2553

วันนี้อาจารย์ให้ทำป้ายนิเทศจำลอง
ให้ทำเกี่ยวกับหน่วยอะไรก็ได้แล้วแต่
อาจารย์ได้เตรียมอุปกรณ์ไว้ให้แล้ว
และทำส่งในคาบเรียนแต่ดิฉันไม่ได้มาเรียน
จึงถามเพื่อนแล้วอาจารย์ก็ให้ทำมาส่ง
ภาคในวันจันทร์ต่อไป

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 15



วันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2553

ในวันนี้อาจารย์ได้ให้เสนออุปกรณ์ในการเล่น
แป้งโดโดยออกไปเสนอหน้าชั้นเป็นกลุ่ม
และวันนี้ก้อได้ย้ายห้องเรียนจากห้อง234
ไปเรียนที่ห้อง237เนื่องจากว่า
ไม่มีห้องเรียนเพราะวันนี้อาจารย์จะพูดเรื่อง
งานบอล์กเกิลจึงไม่ได้ไปสอนที่ห้องคอมชั้น3
อาจารย์ได้แนะนำเกี่ยวกับบอล์กดกิลที่ทำ
ว่าให้ใส่เนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากกว่านี้
เพราะบอล์กเกิลนี้มีผลต่อคะแนนปลายภาคมาก
และให้กลับไปแก้ไขทุกคน

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2553

เนื่องจากวันนี้อาจารย์นัดตอนบ่ายโมงตรง
อาจารย์จะสอนทำแป้งโดให้มีวิธีการทำ
ง่ายมากอาจารย์ได้เตรียมอุปกรณ์ให้
เป็นบางส่วนแล้วนอกเหนือจากนั้นให้ในกลุ่ม
เตรียมกันมาเองแต่วันนี้ดิฉันไม่ได้มาเรียน
เนื่องจากว่าไม่สบายลุกไปเรียนไม่ขึ้น
จึงหยุดเรียน

วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13

วันพฤหัสบดี ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2553

อาจารย์นัดสอบช่วงเช้าตอน8.30น.
พร้อมอีกกลุ่ม 1 แต่อาจารย์ได้เริ่มสอบตอนประมาณ
9โมงกว่าเพราะวันนี้เป็นวันสถาปัณนามหาวิทยาลัย
จึงติดงานในตอนเช้านิดหน่อยแล้วก็มาสอบนักศึกษา
อาจารย์ได้บอกก่อนหน้าแล้วว่าวันสอบให้นำ
งานที่ค้างไว้ทั้งหมดมาส่งให้ครบ

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12

วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2553

ในวันนี้ดิฉันไม่ได้มาเรียนเนื่องจากป่วยไม่สบาย
แต่ได้ถามเพื่อนๆว่าอาจารย์สั่งงานอะไรหรือเปล่า
อาจารย์ได้ให้นำงานที่ค้างไว้มาส่งและใครที่ทำยังไม่เสร็จ
ก็ให้ส่งอาทิตย์ต่อไปได้
สำหรับดิฉันงานฝากเพื่อนส่งครบแล้ว

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11

วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ.2553

อาจารย์ไม่ได้มาสอนเนื่องจากอาจารย์ติดธุระ
ต้องไปรับเสด็จแต่ว่าอาจารย์ไดบอกว่า
ทำงานที่ค้างไว้ให้เสร็จทุกอย่าง
แล้วพร้อมส่งในอาทิตย์ต่อไป